Classes and Repertolre

OPEN CLASS

Class No.1
 • Age under 32 (according to the application deadline).
 • The programme is between 40 to 50 minutes.
 • Contestants must perform ALL of the designated repertoire.
 • The repertoire of the Contestants’ own choices should be comparable to the designated repertoire and should be stated on the entry form.

Ⅰ.Any two contrasting sonatas of SCARLATTI or any one BACH “Well Tempered Clavier” Prelude and Fugue

Ⅱ.Any one sonata by Haydn, Mozart, Beethoven or Schubert

Ⅲ.Chopin, Liszt or Debussy any one Etude

Ⅳ.Own Choices (one or more works)

 

Preliminary Contest (programme within 25 minutes) :

ⅰ.Etude (See III)

ⅱ.First movement of a Sonata (see II)

ⅲ. Own choice of one work

(Preliminary Contest and Final Round could be the same repertoire)

 

SENIOR CLASSES

No.2-37

Commemorative Liszt Performance Class
Class No.2

 • Any repertoires within 18 minutes

 

Liszt Hungarian Rhapsody Class
Class No.3

 • Any one of the “Hungarian Rhapsodies”

 

Liszt Etude Class
Class No.4

 • Any one of the following pieces:

“12 Etudes d’execution transcendante”

“3 Concert Etudes”

“Waldesrauschen”

“6 Paganini Etudes”

“Gnomereigen”

 

Liszt Hungarian Rhapsody Class
Class No.5

 • Age under 26(born after 15.7.1994)
 • The whole duration must not exceed 30 minutes

I. One piece from the Baroque Era
II. One Sonata of the Classical style
III. Own choice( one or more works)
 

Concerto Class A
Class No.6

 • First or third movement from any Classical Concerto

 

Concerto Class B
Class No.7

 • First or third movement from any Romantic / 20th Century Concerto

 

Bach Advanced Class
Class No.8

 • Any one of Bach “Well Tempered Clavier”Prelude and fugre

 

Haydn Sonata Class
Class No.9

 • Any Allegro/Presto movement of Haydn Sonata

 

Mozart Sonata Class
Class No.10

 • Any first or third movement of Mozart Sonata

 

Beethoven Sonata Class
Class No.11

 • Any first or third or fourth movement of Beethoven Sonata

 

Schubert Impromptu Class
Class No.12

 • Any one fo Schubert Impromptu

 

Schubert Sonata Class
Class No.13

 • Any Allegro movement of Schubert Sonata

 

Schumann Class
Class No.14

 • Schumann any work within 10 minutes

 

Chopin Etude Class
Class No.15

 • Any one of Chopin Etude

 

Chopin Ballade/Scherzo Class
Class No.16

 • Any one of Chopin Ballade or Scherzo

 

Chopin Nocturne Class
Class No.17

 • Any one of Chopin Nocturne

 

Chopin Waltz/Mazurka Class
Class No.18

 • Any one of Chopin Waltz or Mazurka

 

Chopin Impromptu Class
Class No.19

 • Any one of Chopin Impromptu

 

Brahms Klavierstücke Class
Class No.20

 • Any one of Brahms Klavierstücke Op 76, 79, 116, 117, 118 or 119

 

Debussy Class
Class No.21

 • Any work of Debussy within 8 minutes

 

Rachmaninoff Class
Class No.22

 • Any one of Rachmaninoff Prelude or Etude Tabeaux or Moments Musicaux

 

Scarlatti Sonata Class
Class No.23

 • Any one of Scarlatti Sonata

 

Prokofiev Sonata Class
Class No.24

 • Any first or last movement of Prokofiev Sonata

 

Prokofiev Etude/Sarcasms Class
Class No.25

 • Any one of Prokofiev Etude or Sarcasms

 

Heller Etude Class
Class No.26

 • Any one of Heller Etude Op.45,Op.46,Op.47

 

Moszkowski Etude Class
Class No.27

 • Any one of Etude of Op.72 and Op.97 or any equivalent level of Etude by Moszkowski

 

Grieg Class
Class No.28

 • Any one of Lyric Pieces Lyric Pieces, Op.12,38,43,47,54,57,62,65,68,71

 

Chinese Composition -Advanced Class
Class No.29

 • Any one of the followings :

《迴旋曲(第一奏鳴曲第三樂章)》儲望華 曲
《隨想組曲-靈隱之聲》第一樂章 儲望華 曲
《茉莉花幻想曲》儲望華 改編
《新疆隨想曲》儲望華
《民歌二首》儲望華
《二泉映月》儲望華 編曲
《前奏曲兩首》儲望華
《瀏陽河》王建中 改編
《平湖秋月》陳培勳 改編
《前奏曲二首》黃安倫
《思春》陳培勳 改編
《松花江上》崔世光 改編
《春江花月夜》林樂培
《秦王飲酒》汪立三
《百鳥朝鳳》王建中 改編
《山里人之舞》汪立三
《民間玩具》汪立三
《陽關三疊》黎英海 改編
《山歌與銅鼓樂》陸培
《三首前奏曲》張帥
《夕陽簫鼓》黎英海 改編
《洪湖水浪打浪》瞿維
《思戀》但昭義 曲
《山東風俗組曲》崔世光
《火把節之夜》廖勝京
《山泉》崔世光 曲
《長短的組合》權吉浩
《京劇瞬間》陳其鋼 曲
《皮黃》張朝 曲
《變奏曲》劉莊 曲
《太極》趙曉生
《花鼓》瞿維
《春舞》孫以強
《濤聲》汪立三
《五魁》周龍
《多耶》陳怡
《五首序曲與賦格之二圖案》汪立三 組曲
《臺灣同胞我的骨肉兄弟》周廣仁 改編
《他山集》—五首序曲與賦格 汪立三
《雙飛蝴蝶主題變奏曲》陳培勳 改編
《山丹丹花開紅豔豔》王建中 改編
《序曲(第一號)》廣東小調 朱踐耳
《社員都是向陽花》林爾耀 改編
《哈尼情歌》張難 曲/張朝 改編
《內蒙古民歌主題曲七首》桑桐
《在那遙遠的地方》張朝 改編
《雲南民歌五首》王建中 改編
《新疆舞曲》郭志鴻 改編
( or any work of same level within 8 minutes)

 

Four-Hands Advanced Class
Class No.30

 • Brahms any two of“Hungarian Dances”or Debussy any two of “Petite Suite” Mozart Fantasie in Fminor K608 or Dvorak any two of Slavonic Dances

(or any work of same level)
 

Performance Open Class
Class No.31

 • Repertoire from the ABRSM diploma or LRSM; Trinity College of Music ATCL or LTCL syllabus within 20 minutes.

 

YOUTH AND JUNIOR CLASSES
No.32-37

Youth Class A
Class No.32

 • Age under 17 (born after 23.7.2003)
 • Program: (The whole duration must be within 20 minutes)

I . One piece from the Baroque Era
Ⅱ. 1st Movement or a Complete Sonata of the Classical style
III . One or more works of the competitor’s own choice

 

Youth Class B
Class No.33

 • Age under 15 (born after 23.7.2005)
 • Program: (The whole duration must be within 15 minutes)

I . One piece from the Baroque Era
Ⅱ. 1st Movement of a Sonata of the Classical style
III . One or more works of the competitor’s own choice

 

Children Class A
Class No.34

 • Age under 13 (born after 23.7.2007)
 • Program: (The whole duration must be within 12 minutes)

I . One piece from the Baroque Era
Ⅱ. 1st Movement of a Sonata of the Classical style
III . One or more works of the competitor’s own choice

 

Children Class B
Class No.35

 • Age under 11 (born after 23.7.2009)
 • Program: (The whole duration must be within 10 minutes)

I . One piece from the Baroque or Classical Era
Ⅱ. One or more works of the competitor’s own choice

 

Children Class C
Class No.36

 • Age under 9 (born after 15.7.2011)
 • Program: (The whole duration must be within 8 minutes)

I . One piece from the Baroque or Classical Era
Ⅱ. One or more works of the competitor’s own choice

 

Children Class D
Class No.37

 • Age under 6 (born after 15.7.2013)
 • Program: (The whole duration must be within 6 minutes)

I . One piece from the Baroque or Classical Era
Ⅱ. One or more works of the competitor’s own choice

THEMATIC CLASSES
No.38-59

 

Bach Intermediate Class A
Class No.38

 • Any one of“Three-part Invention”

 

Bach Intermediate Class B
Class No.39

 • Any one of“Two-part Invention”

 

Bach Junior Class
Class No.40

 • Any one from “First Lesson in Bach” book 1 or any one from
  “The Anna Magdalena Bach Book of 1725”

 

Mendelssohn Class
Class No.41

 • Any one of “Songs Without Words”

 

Tchaikovsky Class A
Class No.42

 • Any one piece from “The Seasons”

 

Tchaikovsky Class B
Class No.43

 • Any one piece from “Album for the Young”

 

Chinese Composition Intermediate Class A
Class No.44

 • Any one of the followings :

《南海小哨兵》又名:《南海漁童》儲望華
《翻身的日子》朱踐耳 曲 / 儲望華 改編
《解放區的天》儲望華 改編
《箏簫吟》儲望華 作曲
《瀏陽河》儲望華 改編
《在果園里》(塞北小曲三十首) 黃安倫
《內蒙古民歌主題變奏曲》王震亞
《陝北民歌主題變奏曲》周廣仁 改編
《夜深沉——創意曲》朱世瑞
《放牛娃兒盼紅軍》但昭義 改編
《烏蘇裏船歌》陳銘志 編曲
《宮調式——小喇叭》羅忠鎔
《藍花花的故事》葉露生
《快樂的女戰士》杜鳴心 編曲
《山娃》張朝
《變奏曲》劉莊
《紅頭繩》江靜 改編
《童嬉》朱踐耳
《節日舞》丁善德
《北風吹》殷承宗 改編
《社戲》蔣祖馨
《放馬曲》沈傳薪
《旱天雷》陳培勳 改編
《新疆舞曲》莊曜
《珊瑚舞》杜鳴心
《繡金匾》王建中 編曲
《賣雜貨》陳培勳
《在陽光下》汪立三
《彩雲追月》王建中 編曲
《蘭花花》蔡冬寒 曲
《曉風之舞》丁善德
《梁祝》何占豪、陳鋼 曲
《七夕銀河》江文也
《巴蜀之畫》黃虎威
《採茶撲蝶》劉福安 編曲
《高山流水》杜寧武
《新疆幻想曲》鄧爾博
《草原上的故事》潘一鳴
《牧童短笛》賀綠汀
《清清香江水》丘英宏
《我愛祖國大油田》黃遠渝
《音詩》張難、張朝
《序曲—小溪》朱工一
《穀粒飛舞》孫以強
( or any work of same level within 5 minutes)

 

Chinese Composition Intermediate Class B
Class No.45

 • Any one of the followings :

《紅星閃閃放光彩》儲望華 改編
《迎親人》(塞北小曲三十首) 黃安倫
《南泥灣》馬可 曲 / 葛德月 改編
《洋河水》(塞北小曲三十首) 黃安倫
《聽媽媽講那過去的事情》瞿希賢 曲
《酸棗刺》冼星海 曲 / 陳培勳 改編
《第二小奏鳴曲第一樂章》羅忠鎔 曲
《小螺號》付林 曲 / 尹德本 改編
《牧民歌唱毛主席》胡適熙 曲
《歡樂的牧童》黃虎威 編曲
《紅郎當紅軍》劉聰 改編
《阿拉木汗》張朝 改編
《慶翻身》黎英海 曲
《小變奏曲》譚盾
《水草舞》吳祖強
《細訴》施金波
《滇南三曲》張朝
《春風竹笛》桑桐
《走鋼絲》 黎英海
《音畫》陳健華
《茉莉花》周樂
《舞曲》焦鷞
《逗》譚盾
《川西風情鋼琴曲》四首之任何一首 黃萬品
《小小竹排》傅庚辰 作曲 / 李瑞星 編曲
《共產兒童團歌——簡易變奏曲》 甘壁華等改編
《以中國民族改編的兒童鋼琴教本》江文也
(or any work of same level within 4 minutes)

 

Chinese Composition Junior Class
Class No.46

 • Any one of the followings :

《瀏陽河》陳靜齋 編曲
《北風吹》 譚露茜 曲
《康定情歌》林樂培
《采花調》黎英海 編曲
《小燕子》 王雲階 曲
《我愛祖國大油田》
《牧童的歌》李重光 曲
《找朋友》 姚恒璐 曲
《世上只有媽媽好》
《豫劇小段》朱曉宇 曲
《映山紅》 傅庚辰 曲
《猜調》 江定仙
《熊貓》 黎英海 曲
《郊遊》 路珈 改編
《娃哈哈》
《火車向著韶山跑》李淇 改編
《梁山伯與祝英臺》何占豪、陳鋼 曲 / 何佩勳 改編
《對花》河北民歌 業飛 編曲
《玩具,舞曲》(選自兒童小曲五首)李重光 曲
《窗花舞》(白毛女劇組創作)
《紮紅頭繩》(白毛女選曲) 王震亞 編曲
《舞龍燈》李斐嵐 董剛銳
《草原讚歌》吳應炬 曲 / 楊永澤 改編
《阿拉木汗》李曉平 編曲
《洪湖水浪打浪》邱英宏 招翠馨 編曲
《康定情歌》陳鴻鐸 改編
《二月里來》冼星海 曲 / 王震亞 編曲
《乒乓變奏曲》王志剛 曲
《沂蒙山小調》山東民歌 王震亞 編曲
《瑤族長鼓舞》章鳴 編曲
《一分錢》潘振聲 原創 / 李重光 編配
《三十里鋪》黎英海 編曲
《喜洋洋》劉明源 曲 / 招翠馨 編曲
《瑤族舞曲》劉一丹 編曲
《信天遊主題小變奏》李斐嵐 改編
《在草原上》但昭義 改編
《保衛黃河》冼星海 曲 / 徐斐 編曲
(or any work of same level within 3 minutes)

 

Sonatina Class
Class No.47

 • Sonatina by Beethoven and Mozart(Six Viennese Sonatina including Beethoven’s Op.49 No.1 & 2,Mozart’s K545)One movement–the first or the last One movement from Clementi,Dussek,Diabelli Sonatina – the first or the last.

 

ABRSM Graded Classes
Class No.48

 • Class No.48-1 Grade 1
 • Class No.48-2 Grade 2
 • Class No.48-3 Grade 3
 • Class No.48-4 Grade 4
 • Class No.48-5 Grade 5
 • Class No.48-6 Grade 6
 • Class No.48-7 Grade 7
 • Class No.48-8 Grade 8
 • Syllabus of 2017-2018 or 2019-2020,Any TWO from the syllabus:(A+B or B+C or A+C)
 • Grade 8、Grade 7、Grade 6、Grade 5、Grade 4、Grade 3、Grade 2、Grade 1

 

Burgmüller Class A
Class No.49

 • “Twenty Five Easy and Progressive Studies” Op.100, any one from No.1-13

 

Burgmüller Class B
Class No.50

 • “Twenty Five Easy and Progressive Studies”Op.100, any one from No.14-25

 

Czerny 599 Class A
Class No.51

 • Practical Method for Beginners on the Pianoforte Op.599, any two from No.1-59

 

Czerny 599 Class B
Class No.52

 • Practical Method for Beginners on the Pianoforte Op.599, any two from No.60-100

 

Czerny 849 Class
Class No.53

 • Any two pieces from Practical Method for Beginners on the Pianoforte Op.849

 

Bastian Class A
Class No.54

 • Any two pieces from “Bastian Piano Course”Book Ⅰ and Ⅱ

 

Bastian Class B
Class No.55

 • Any two pieces from “Bastian Piano Course”Book Ⅲ and Ⅴ

 

John Thomson Class A
Class No.56

 • Any two pieces from“The First Grade Book, Modern Course for the Piano”

 

John Thomson Class B
Class No.57

 • “Twenty Five Easy and Progressive Studies” Op.100, any one from No.1-13

 

Four-hands Intermediate Class
Class No.58

 • Any four pieces of Brahms “Waltzes”Op.39 or Faure“Mi-a- ou”or“Kitty-Valse”from “Dolly Suite”Poldini Barcarolle
  and Gavotte or Saint-Saens Album Leaf Op.81

(or any work of same level)

 

Four-hands Junior Class
Class No.59

 • Four minutes programme of own choice.
  (The two contestants’total age must not exceed 18)

 

FREE CHOICE CLASSES
No.60-66

 
Free Choice Youth(Senior) Class
Class No.60

 • Age under 26(born after 23.7.1994)
 • One piece of any style (within 9 minutes)

 
Free Choice Youth(Junior) Class
Class No.61

 • Age under 17(born after 23.7.2003)
 • One piece of any style (within 8 minutes)

 
Free Choice Class A
Class No.62

 • Age under 15(born after 23.7.2005)
 • One piece of any style (within 7 minutes)

 
Free Choice Class B
Class No.63

 • Age under 13(born after 23.7.2007)
 • One piece of any style (within 7 minutes)

 
Free Choice Class C
Class No.64

 • Age under 11(born after 23.7.2009)
 • One piece of any style (within 7 minutes)

 
Free Choice Class D
Class No.65

 • Age under 9(born after 23.7.2011)
 • One piece of any style (within 5 minutes)

 
Free Choice Class E
Class No.66

 • Age under 7(born after 23.7.2013)
 • One piece of any style (within 4 minutes)